Slip kræfterne fri

Hvad skal nærdemokratiet kunne? Og hvordan får vi skabt et nærdemokrati, som sikrer større indflydelse, og hvor flere kan byde ind og deltage på tværs af alder, bopæl og interesser? Lokalcentrene er godt i gang med at udvikle sig til moderne forsamlingshuse for alle aldre. Nogle steder bliver lokalcentrene brugt

Nærdemokrati for seniorer

I Aarhus Kommune er der en lang tradition for brugerindflydelse. Ikke mindst på senior- og ældreområdet. Her får du et overblik over de forskellige organer og et indblik i, hvordan du lige nu og her kan være med til at udvikle området. Afdelingsbestyrelser på plejehjemmene Alle plejehjem (bygget efter almenboligloven)