Klumme: Vanens mange ansigter

Vaner er mange ting. Der er gode vaner, og der er dårlige vaner.  Traditionerne… Hvem vil undvære den gode påskefrokost med vennerne, og julen med familien? Sankt Hans, hvor vi mødes ved bålet og synger Midsommersangen eller Mortensaften, hvor vi skal have and.  Maden… Det med mad er en god vane for mig. Jeg får en sildemad og en

Myter og fordomme om demens

Myter og fordomme kan gøre det svært for mennesker med demens og deres pårørende at blive forstået og accepteret af andre. Vi afliver her de mest herskende myter og fordomme om demens. Myte: Demens er én sygdom Fakta: Ca. 200 forskellige sygdomme kan føre til demens. Mange demenssygdomme kan behandles,