Over halvdelen af os danskere bruger alternativ behandling, men kløften mellem konventionel og alternativ behandling er stadig stor. Det efterlader os til selv at finde vej i et ureguleret marked af alternative behandlingstilbud, og det er uholdbart, mener eksperter.

 

Flere og flere danskere har prøvet eller er interesserede i at prøve alternativ behandling. I 2010 viste tal fra Statens Institut for Folkesundhed, at 53 procent af de voksne danskere havde været hos en alternativ behandler. I 2005 var andelen 44 procent. Og sidste år viste en undersøgelse blandt 6.000 danskere, at otte ud af ti er interesserede i at bruge en eller flere former for alternativ behandling. Men hvorfor opsøger danskerne i stigende grad alternativ behandling? Ifølge Lasse Skovgaard, ph.d., forsker og en af landets førende eksperter inden for alternativ behandling, sker det oftest ud fra et ønske om at gøre noget ekstra ud over det, man får tilbudt hos sin læge eller på sygehuset.

 

”Folk bruger ikke alternativ behandling hovedløst eller tilfældigt. Det er et kvalificeret valg, selv om man kan diskutere, hvori kvalificeringen består. Vi ved, at mange bruger det som komplementær behandling, fordi de savner noget i den konventionelle behandling. Det handler rigtig meget om forebyggelse og om at styrke organismen. Mange har lyst til at gøre noget selv og går på nettet, læser bøger og deler viden med andre. Det gælder ikke mindst for mennesker med kroniske sygdomme, fx sclerose og gigt, der er storforbrugere af alternativ behandling. For mange af dem bliver det en del af en mestringsstrategi at supplere de tilbud, de får i det konventionelle system, med fx kostændringer, naturmedicin, yoga, meditation eller zoneterapi,” siger han.

 

Folk vil gerne være raske

Anna Iben Hollensberg er tidligere praktiserende læge, uddannet heilpraktiker (en tysk, statsanerkendt uddannelse) og har videreuddannet sig inden for alternativ behandling i USA, Schweiz og Tyskland. Siden 2013 har hun drevet Silkeborg LægeTestCenter, hvor hun tilbyder forskellige komplementerende behandlinger ud fra et helhedssyn på det enkelte menneske. I behandlingerne trækker hun både på sin speciallægebaggrund og på sin brede faglighed inden for det alternative. Hun oplever, at mennesker typisk opsøger hende, fordi de føler sig afvist eller kastet rundt mellem forskellige specialister i lægeverdenen.

 

”Mange føler ikke, at der er nogen i det konventionelle system, der kan give dem et samlet behandlingstilbud. Folk går og prøver det alternative af, fordi de gerne vil gøre mere end bare tage medicin. De vil gerne være raske, men i den konventionelle verden bliver folk mere og mere syge. Så bliver det fire piller i stedet for to. Og det ER det eneste vi har lært som læger: At tænke i medicinske løsninger – eller i kirurgi,” siger Anna Iben Hollensberg.

 

Alene i den alternative jungle

Både hun og Lasse Skovgaard oplever, at der stadig er en stor kløft mellem det konventionelle og det alternative behandlersystem. Selv om næsten hvert tredje danske sygehus ifølge en undersøgelse fra 2011 bruger akupunktur og flere læger og andre i sundhedssystemet tilbyder akupunktur, zoneterapi, mindfulness m.m., er der generelt stadig en stor skepsis over for alternativ behandling. En af udfordringerne er, at vi i Danmark har en liberal lovgivning, hvor stort set alle kan nedsætte sig som alternativ behandler. Resultatet er et stort og meget blandet alternativt marked. Andre udfordringer er manglende forskning og en anerkendelse af, at zoneterapi, akupunktur og mange andre former for alternativ behandling ikke egner sig til blindforsøg, som er den anerkendte videnskabelige måde at teste medicin på.

 

”Vi mangler et forsknings- og videncenter, som kan udvikle nogle rammer for, at vi kan tale om alternativ behandling på en ny måde fremover, siger Lasse Skovgaard og peger på, at et forsknings- og videncenter bl.a. vil være med til at klæde lægerne bedre på til at tale med deres patienter om alternativ behandling.

 

”I dag er folk i mange tilfælde overladt til sig selv i en jungle af alternative behandlingstilbud, fordi lægerne ikke kan hjælpe dem med at navigere. Det er en ærgerlig og uholdbar situation, fordi folk så selv sammensætter deres behandling og ikke har nogen fagperson at sparre med undervejs i forløbet,” siger han.

 

Fortalere for integreret medicin

Lasse Skovgaard er fortaler for integrative medicine – på dansk: integreret medicin – en strømning som er udbredt i bl.a. Australien og USA. En udvidet lægevidenskab, hvor konventionel behandling kombineres med forebyggende tiltag som kostændringer, mindfulness, akupunktur m.m.

 

”Patienter efterspørger i stor udstrækning, at alternativ behandling bliver en del af deres behandlingsindsatser,” siger Lasse Skovgaard. Anna Iben Hollensberg er selv certificeret inden for såkaldt funktionel medicin, en anden helhedsorienteret lægevidenskabelig strømning i bl.a. USA. Hun mener også, det er på tide at bygge bro mellem det konventionelle og det alternative. At man i det danske sundhedsvæsen kigger mod fx Tyskland, Østrig og USA, hvor der er en lang tradition for, at lægerne integrerer alternative metoder i behandlingen, og hvor der findes uddannelser på universitetsniveau i alternativ behandling.

 

”I Danmark har vi et strukturelt problem, fordi pengene følger systemet og ikke patienterne. Hvis folk selv kunne bestemme, hvordan pengene skulle bruges, tror jeg på, at vi ville få flere og bedre uddannelser inden for det alternative. Lige nu er situationen desværre lidt fastlåst. Sundhedsvæsenet er så klemt og stresset, at nytænkningen ikke kommer derfra. Det er folk selv, der skal blive bevidste om, at der er andre veje at gå. I min verden er Google det bedste, der er sket for folkesundheden, for nu kan alle gå på nettet og opdage, hvordan man gør tingene i andre lande,” siger Anna Iben Hollensberg.

 

Tekst: Inge Hald

Foto: Niels Åge Skovbo

 

Gode råd inden alternativ behandling

• Gå altid først til din egen læge, så det kan udelukkes, at symptomerne skyldes sygdom, der kræver lægelig behandling.

 

• Overvej formålet med behandlingen: Skal den lindre dine smerter, forbedre dit generelle helbred, øge dit velvære?

 

• Tag eventuelt din læge med på råd. Spørg om, hvilke behandlingsformer du kunne overveje, eller om der er særlige hensyn, du skal tage med den eller de lidelser, du har.

 

Kilde: Forbrug.dk

 

Danskerne vil godt alternativ behandling

6.000 danskere blev sidste år spurgt om deres forhold til alternativ behandling. Her er nogle af svarene:

 

• Otte ud af ti er interesserede i at benytte sig af en eller flere former for alternativ behandling

 

• To tredjedele mener, at sundhedsvæsenet bør være mere åbent over for at tale med patienter om alternativ behandling i bred forstand

 

• I tilfælde af alvorlig sygdom ville otte ud af ti gerne diskutere alternativ behandling som supplement til hospitalsbehandlingen, hvis de fik tilbuddet

 

• 61 pct. mener, at lægerne bør kunne henvise til alternativ behandling på lige fod med traditionel behandling, og 60 pct. mener, sygesikringen bør give tilskud til alternativ behandling

 

•Godt og vel halvdelen mener, at alternativ behandling kan være mindst lige så effektiv som den behandling, det traditionelle sundhedsvæsen tilbyder

 

Kilde: TrygFonden og Mandag Morgens rapport ”Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne”, 2016

 

Tjekliste til alternativ behandling

Inden du indleder et forløb hos en alternativ behandler, er det en god idé at tjekke prisen og forholdene hos flere behandlere og få svar på disse spørgsmål:

 

• Er behandleren RAB-godkendt (Registreret Alternativ Behandler)? RAB-ordningen sikrer dig bl.a., at behandleren har en dokumenteret uddannelse inden for sit felt og stiller en klagemulighed til rådighed. Find en liste over de RABgodkendte behandlerorganisationer på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside srab.dk

 

• Hvilken uddannelse har behandleren og er han/hun medlem af en behandlerforening?

 

• Hvilke symptomer har behandleren erfaring med at behandle, og hvad ved behandleren fx om din lidelse?

 

• Hvilke resultater kan du forvente, og hvor længe skal du være i behandling for at opnå en effekt?

 

• Er behandleren villig til at samarbejde med din egen læge om

 

Kilde: forbrug.dk