For nogen tid siden genlæste jeg Martin Luther Kings berømte tale fra 1965. Det var talen, hvori han formulerede drømmen om et lige samfund i USA for både sorte og hvide. Det er mange år siden, og drømmen er stadig ikke realiseret fuldt ud. Drømmen om lighed skulle meget nødig dø.

Sådan bærer vi også personligt på urealiserede drømme. På overgangen til pensionistlivet kan vi måske gribes af mismod, fordi alt det, vi drømte om, ikke helt blev realiseret. På tærsklen til den tredje alder kan vi blive opgivende, ”for vi når nok alligevel ikke det, vi gerne vil”.

 

Ser vi tilbage, vil de fleste af os dog se, at vi nåede mere, end vi drømte om. Det blev anderledes, end vi forestillede os. Måske blev det bedre. Sådan vil mange være heldige at kunne sige.

Vi kan have svært ved at forestille os, hvordan livet vil være uden et arbejde. Heldigvis er der mange af os, som finder ud af, at netop arbejdsfriheden giver mulighed for at lave noget andet, som vi også gerne vil. Vi lever fremadrettet. Det er en form for ”struktur”, som menneskelivet har. Vi er henvendt på fremtiden, hvor det gode blandt andet kommer fra. Derfor har vi lov til at drømme, også når vi bliver ældre.

 

Peter A.G. Nielsen siger det sådan i Gnags-nummeret ”Når jeg bliver gammel”:

For intet liv gemmes væk
for at forsvinde helt alene med
sin ensomhed

 

Derfor vil han sidde på molen og se ud over havet og blive ved med at drømme og dele memoirer og rødvin med andre. Det er vigtigt for os at blive ved med at se fremad. Tro på, at der også er en dag for os i morgen. Vi lever jo for andres skyld, og derfor bør vi holde fast i nogle af vore drømme og søge at realisere dem sammen med andre.

Enhver af os har noget at give videre til andre, så lad os blive ved med at stræbe efter at gøre drømmene til virkelighed, så længe vi lever. Drømmen kunne fortsat være at åbne verden for andre, for børn og børnebørn med den viden og indsigt, vores generation har fået. Derved kan vi give dem mod, håb og nye drømme. Og det er skam ikke så lidt.