Ulighed i sundheden i Aarhus

Respekt for individet, plads til mangfoldighed og lige rammer og muligheder for alle – ligestilling anno 2015 handler om meget mere og andet end den mellem kønnene. Blandt andet om sundhed. Her er vi nemlig ikke lige, heller ikke inden for kommunegrænsen. Til gengæld arbejder Aarhus Kommune med ligestilling på alle parametre, og er fra ministeriel side udpeget som spydspidskommune, som resten af landet skal lære af. Og så skal vi holde op med at tale om ældrebyrde og i det hele taget at skære ’de ældre’ over en kam, mener journalist, forfatter og foredragsholder Lone Kühlmann.

 

Der er væsentlige forskelle i danskernes sundhed. Også bare fra sogn til sogn i en kommune som Aarhus, hvor de dyreste adresser ud mod kysten tegner sig for det største alkohol-forbrug, mens der til gengæld er flere rygere i den vestlige side af byen. Det viser undersøgelsen Hvordan har du det?, der kortlægger region Midtjyllands 1,25 millioner indbyggeres helbred, trivsel og sundhedsvaner. ”Lad os slå fast med det samme, at der er store individuelle forskelle – man er jo ikke nødvendigvis dårligere stillet og dør tidligere, bare fordi man bor i et af de mørke områder på kortet – hvilket jeg faktisk selv gør!” smiler Jes Bak Sørensen, sundhedskonsulent i Aarhus Kommune, og peger på oversigten, der kortlægger aarhusianernes selvvurderede sundhed.

 

Kronikere, alkohol og ensomhed

Den viser blandt andet, at hvor 28 procent af aarhusianere over 65 år efter eget udsagn trives dårligt og har dårlig livskvalitet, stiger tallet i socialt udfordrede boligområder til 37 procent. I samme områder lever der flere med kroniske og potentielt livstruende sygdomme, end det er tilfældet i resten af kommunen – 69 mod 57 procent. Samtidig viser en anden analyse, at der er fire års forskel i levetid fra den del af kommunen med den højeste gennemsnitlige levealder og til den del med den korteste. Med andre ord; der er tydelige forskelle i sundheden fra bydel til bydel, og, ikke overraskende, fra menneske til menneske.

 

Mændene dårligst stillet

Hvad der nok heller ikke er overraskende er, at der er forskel på mænd og kvinder. Også når det gælder sundhed. Genetisk set burde der ikke være det. Alligevel lever mænd i gennemsnit fire år kortere end kvinder. Samtidig viser andre undersøgelser, at mænd over 80 er den gruppe, der tegner sig for den højeste selvmordsrate. Noget af forklaringen skal findes i mænds vaner og kulturelle mønstre. ”Generelt set går kvinder mere op i, hvad de spiser, hvordan de lever, og hvordan de i det hele taget har det. Derfor går de også oftere til læge, mens mændene har en tendens til at bagatellisere smerter og ubehag og derfor venter for længe med at søge hjælp,” siger Jes Bak Sørensen. Mændene mander sig med andre ord op, men når det gælder sundhed, er det ikke altid hensigtsmæssigt, tilføjer han og fortæller, hvordan viden fra undersøgelsen indgår i kommunens arbejde med mere sundhed til alle.

 

Målrettet indsats

”Overliggeren for Aarhus Kommunes sundhedspolitik; ’Sammen om sundhed’, er netop at skabe mere lighed i sundhed, og her er undersøgelsen guld værd. Vi arbejder i forvejen med mange af de udfordringer, den peger på, men statistikkerne kan hjælpe os til at være endnu mere målrettede i vores tilbud og indsatser,” siger Jes Bak Sørensen og giver et eksempel: ”Overordnet set arbejder vi på tværs af kommunen på at skabe rammer, der gør det sunde valg let og attraktivt, og som gør det sundt at leve i Aarhus: Grønne områder og cykelstier, der inviterer til bevægelse; indretning af byen med plads til alle og med blandede naboskaber; gode idrætsfaciliteter og tilbud; skoler og dagtilbud, der fremmer børns trivsel. Derudover har vi målrettede tilbud til stort set alle målgrupper lige fra gravide til ældre i alle aldre,” siger han.

 

Masser af gode tilbud

Der er med andre ord rig mulighed for at tage hånd om sin egen sundhed og trivsel, uanset om drømmen er vægttab, mindre stress, færre rygsmerter, genoptræning efter kræftsygdom eller noget helt femte. Hjemmesiden sundhedstilbud.dk samler kommunens gratis tilbud og er et godt sted at starte. ”Selvfølgelig er det ikke nok bare at have tilbuddene. Ikke alle er opmærksomme på dem eller har overskud til at tage initiativet. Derfor arbejder vi også opsøgende i lokalområderne og samarbejder med for eksempel jobcentrene og andre, der er i direkte kontakt med borgerne.”

 

 


Vidste du...

… at uanset om du vil kvitte cigaretterne, drikke mindre eller motionere mere, så finder du på sundhedstilbud.dk en række gratis tilbud, der kan hjælpe dig til et sundere liv og en bedre trivsel? Du finder også tilbud om sociale aktiviteter, hjælp til nye madvaner, tilbud til familie og venner til mennesker med demens. Og meget mere. Se www.sundhedstilbud.dk

Folkesundhed Aarhus

Stress, depression, diabetes, kræft, KOL, hjerte-kar-sygdom, alkohol, smerter eller behov for en generel sundere livsstil – Folkesundhed Aarhus har en lang række målrettede sundhedstilbud. Alle kan henvende sig, uanset behov. Bestil en indledende samtale på folkesundhedaarhus.dk eller kig forbi og bliv klogere på tilbuddene. Alle tilbud er gratis.

Du finder Folkesundhed Aarhus på:

  • Ceres Allé 13
  • Søren Frichsvej 36G
  • Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand (Globus 1)


Vil du vide mere?

Se omtalte undersøgelse på www.hvordanhardudet.rm.dk. Resultaterne af undersøgelsen bliver også løbende formidlet på sundhedstilbud. dk i form af målrettede tilbud.

Tekst: Pernille Bonne