Du og byens øvrige borgere inviteres til at diskutere jeres idéer om frivillighed og fællesskaber og gøre dem til virkelighed på seks stormøder, som Aarhus 2018 Frivillighovedstaden arrangerer i efteråret.

”Fællesspisning i mit nabolag”, ”Bedsteforældrecafé, hvor unge og ældre generationer kan mødes”, ”Inklusion af socialt udsatte børn og unge”. Sådan lød nogle af de mange gode ideér til at øge fællesskabsfølelse og medborgerskab, der kom på bordet under Frivillighovedstadens kick off-møder i foråret. Her var byens borgere, virksomheder, foreninger og offentlige institutioner inviteret til at bidrage med deres tanker om, hvordan Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad kan fylde 2018 aktiviteter og fejring af frivillighed. Nu skal der skabes aktiviteter med afsæt i de mange input fra kick off-møderne og endnu flere idéer til, hvordan frivillighed kan være med til at styrke vores fællesskab og løfte vores velfærd. Derfor arrangerer Frivillighovedstaden seks stormøder hen over efteråret, hvor alle fremmødte på lige fod kan debattere, hvordan konkrete problemstillinger kan løses gennem samarbejde mellem frivillige og øvrige aktører.

 

Et bredere samarbejde

Frivilligcenter Aarhus og Hjerteforeningen er to af de organisationer, der deltog i kick off-møderne og også vil bidrage på de kommende stormøder. De ser begge Frivillighovedstaden som en unik mulighed for at løfte det frivillige arbejde til et nyt niveau i Aarhus. Hos Frivilligcenter Aarhus, som arbejder for at hjælpe socialt udsatte, er håbet, at det øgede fokus på frivillighed generelt kan gøre det nemmere at være frivillig. ”Vi håber også, at vi kan finde nye samarbejdspartnere. I forvejen har vi et stærkt netværk i byen, men med Frivillighovedstaden ser vi en mulighed at finde sammen med eksempelvis folk fra kulturlivet og idrætslivet, som kan være med til at styrke vores arbejde for socialt udsatte,” siger Cecilie Hansen, der er leder af Frivilligcenter Aarhus.

 

Projekt om genoplivning

Projektmedarbejder Nanna Marie Jensen hos Hjerteforeningen i Aarhus håber blandt andet at kunne skabe interesse for at deltage i projektet Giv liv. Her er målet henover de næste tre år at uddanne 30.000 mennesker i genoplivning, så endnu flere kan overleve hjertestop uden for hospitalerne. ”Frivillighovedstaden er en virkelig god mulighed for at få kontakt til mennesker, som ikke tidligere har tænkt på muligheden for at blive frivillige i Hjerteforeningen. I Giv liv-projektet har vi brug for en masse frivillige, som gerne vil have en gratis instruktøruddannelse og blive klædt på til at tage ud og lære folk i deres lokalområde at redde liv”, siger hun.

 

Frivillighovedstaden har især fokus på to ting: Synliggøre frivillighed: At fejre, hylde og anerkende de mennesker, der på rigtig mange forskellige måder bidrager til fællesskabet på frivillig vis. Fremtidens velfærd: Hvordan borgere og myndigheder kan supplere hinanden i den fortsatte udvikling af vores fælles velfærd.

 

Tekst: Inge Hald

Foto: Martin Dam Kristensen