Solbjerg rykker sammen og gør en indsats

En ny cykelsti gennem Ask. Dagplejemødre og markedsdag på lokalcentret. Foreninger i Fælleshuset og (måske) en linjeføring, der går uden om byen i stedet for gennem. Nærdemokratiet lever i bedste velgående, og lokalt engagement betaler sig i dén grad, hvis man spørger formanden for Solbjerg Fællesråd.

15 kilometer syd for Aarhus, 5.000 indbyggere stor og netop denne septemberdag – navnet taget i betragtning – meget passende svøbt i solskin. Solbjerg summer. På hovedgaden af biler og børn på cykler. Og generelt af vækst, udvikling og tilflyttere, der har fået øje på søen, skoven og charmen ved et velfungerende bysamfund på landet. ”Der sker rigtig meget herude. Ikke mindst er der jo ved at blive bygget en helt ny bydel,” siger formanden for Solbjerg Fællesråd, Brian Jonassen. ”Det betyder, at vi har en stor opgave i at binde det nye og det gamle sammen. Men jeg tror da, der er mange nye, der hverken kender fællesrådet eller huset her,” konstaterer han og kigger rundt i lokalet i byens beboerhus, der ellers ligger midt på hovedgaden. Støvpartiklerne i rummet reflekterer solens stråler, der vælter ind ad vinduerne og skaber en karakteristisk duft af doven sensommer. Den blander sig med kaffedamp fra køkkenet og gammel cigaretrøg fra en bygning, der i tidens løb har været brugt flittigt. Tidligere som kommunekontor og siden som samlingspunkt for foreninger og til afholdelse af fester. Lige nu spiller en håndfuld mænd og kvinder billard på førstesalen, mens en flok damer laver håndarbejde i stuen og et par ældre herrer drikker kaffe i køkkenet.

Bindeled

Udover at administrere beboerhuset, aftenskolen, medlemsbladet Solbjerg NU og byens flagallé er Fællesrådet bindeled mellem byens mange foreninger – grundejerforeninger, sportsforeninger, de lokale spejdere, folkedansere, hobbyklubber og mange, mange flere. Diversiteten afspejler sig i Fællesrådets medlemsblad, der sammen med kirkebladet omdeles 10 gange om året i 2800 eksemplarer. De forskellige foreninger betaler et beskedent beløb for spalteplads og lokale virksomheder for annoncering i medlemsbladet. Solbjergskolens 8. klasser står for distributionen, og de penge, som eleverne får for omdelingen, sponsorerer den årlige lejrtur. ”Det er et smukt eksempel på, hvordan vi støtter hinanden herude,” siger Brian Jonassen og remser andre lokale samarbejder op: Klubbens årlige ”Solbjergdagen”, lokalcentrets markedsdag, 6. klassernes besøgsdage på lokalcentret, hvor også de lokale dagplejemødre og vuggestuebørn har deres faste gang – for ikke at tale om nyt tiltag med damefrokost eller fyraftensarrangementer for seniorer og meget mere.

Lokal politik

Solbjerg NU formidler på mere end 40 sider alt fra vinklub til viden om, hvordan det står til med placering af Beder-Beringvejen, der har været diskuteret siden midten af 1990’erne. Sidstnævnte illustrerer en anden af fællesrådets funktioner. ”Vi modtager mange informationer fra kommunen, som skal kommunikeres videre lokalt, og når lokalplaner og nye projekter skal i høring, kontakter Aarhus Kommune fællesrådet. Så sørger vi for, efter bedste evne, at samle og indsende høringssvar, holder møder med tekniske afdelinger og den slags,” fortæller Brian Jonassen.

SOS cykelsti

Andre eksempler er kampen om, hvorvidt der skal placeres vindmøller i området, og ikke mindst det store lobbyarbejde, som betød, at en gruppe borgere i byen Ask fik en cykelsti fra Solbjerg til Malling med på budgettet for Aarhus Kommune. Stien bliver bygget i 2017 og er lidt af en succeshistorie. Det er ikke Fællesrådet, der står bag SOS Cykelsti, men Brian Jonassen fremhæver projektet som et godt eksempel på det særlige ved Solbjerg.

Sammen om Solbjerg

”Jeg møder så mange, der engagerer sig, og som har lyst, overskud og vilje til at gøre noget for fællesskabet. De brokker sig ikke over tingenes tilstand, men går saglige og velargumenterede ind i debatten og gør sig selv til en del af løsningen – i Ask fik beboere for eksempel anlagt en 10 meter cykelsti af stenmel for at vise beslutningstagerne, at det var en god og billig løsning,” siger han med et begejstret smil og forklarer samtidig, hvorfor han har valgt at bruge 15 timer om ugen af sin fritid på fællesrådet. ”Arbejdet i fællesrådet har givet mig et unikt kendskab til byen og dens indbyggere: Og jeg er simpelthen så hammerstolt af at bo i en by med så mange engagerede borgere, der griber til handling, når der er noget, de brænder for!” siger han og tilføjer: ”Faktisk er det ret nemt at være fællesråd herude, for der er så mange, der gerne vil være med til at udvikle byen,” siger han og slutter: ”Jeg tror, holdningen er: vi har altid rykket sammen i Solbjerg – og det bliver vi ved med!”

Tekst: Pernille Bonne