Det første vigtige skridt i kampen mod ensomheden er at tale om den, mener H.K.H. Kronprinsesse Mary, der både gennem Mary Fonden og Europæisk Frivillighovedstad 2018 er med til at gøre tabuet og ensomheden mindre.

 

Tekst: Mailinterview med H.K.H. Kronprinsessen v/Pernille Bonne

Foto: Steen Evald

 

Bekæmpelse af ensomhed er et af Mary Fondens primære indsatsområder: Hvad er Kronprinsessens motivation for at gå ind i kampen mod netop ensomhed?

 

Mary Fondens mission er at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken ”alle har ret til at høre til”. Ensomhed og social isolation er tæt forbundne, og ensomhed omtales også som ”oplevet social isolation”.

Man taler om på den ene side at være afskåret fra andre mennesker rent fysisk, på den anden side om et savn efter nære relationer til andre mennesker – det første er social isolation, det sidste er ensomhed, og ensomheden kan man føle, selv om man fysisk er tæt på andre. Jeg tror, vi alle kender ensomhedsfølelsen, jeg oplevede den selv stærkt i forbindelse med min mors død, hvor jeg følte, at ingen rigtig kunne leve sig ind i, hvordan jeg havde det, og jeg havde svært ved at acceptere og forstå, at livet bare gik videre. Min verden var jo forandret. Men det var også en ensomhed, som stille forsvandt. Den var situationsbestemt, kan man sige.

I Mary Fonden arbejder vi med den langvarige ensomhed, som skader vores livskvalitet, helbred og forkorter vores levetid. Ensomhed er desværre stadig et overset, udbredt og alvorligt problem, og mange mennesker har svært ved at tale om ensomheden, fordi de forbinder ensomheden med skam og en følelse af ikke at lykkes.

 

Hvad håber Kronprinsessen at opnå på ensomhedsområdet?

Jeg håber, at vi med tiden bliver bedre til at forstå og tale om ensomheden, til at spørge ind til den og bede om hjælp, hvis den bider sig fast. Ensomheden kan ikke bekæmpes alene, relationerne mellem mennesker er det bedste middel mod ensomheden, så det handler om at stå sammen, vise interesse og åbenhed, også når det måske ikke falder en så naturligt.

Vi taler i Mary Fonden om at se de mennesker, vi måske er tilbøjelig til at overse. Det er vigtigt. Jeg håber også, at det lykkes os i Mary Fonden at bidrage til at kaste nyt lys på ensomheden, for eksempel hvordan vi bedst forebygger og lindrer følelsen.

Vi ved stadig for lidt om ensomhedens kausalitet, og det er en afgørende viden, hvis vi vil sætte målrettet ind mod ensomheden. Men vi rykker os hele tiden, for eksempel er vi blevet klogere gennem vores og Røde Kors’ fælles projekt Værket, der er et tilbud til 30-60-årige voksne, der kæmper med ensomhed. I Værket møder deltagerne andre i samme situation og får nye redskaber til at række ud og skabe det netværk, de har behov for.

Værket findes i godt 20 byer, også her i Aarhus, og vores evalueringer viser, at langt de fleste deltagere føler sig mindre ensomme, efter de har været en del af Værket, og de får mod på for eksempel at starte til en ny fritidsaktivitet. Det er positivt.

 

Har Kronprinsessen et bud på, hvorfor ensomhed er så svært at tale om, når langt de fleste kender følelsen?

Der er stor forskel på, om man føler et stik af ensomhed en enkelt aften, eller man føler en mere eller mindre konstant følelse af savn efter nære relationer. Det første tror jeg, de fleste af os godt tør tale om, fordi det er noget forbigående, som ikke definerer os. Det sidste er derimod forbundet med stor smerte og for mange med en følelse af at mislykkes socialt. Vi ser, at mennesker, der gennem længere tid har følt sig meget ensomme, mister troen på sig selv og helt glemmer nogle af de sociale kompetencer, som de har mestret på et tidspunkt. Andre har måske aldrig rigtig fået dem lært, fordi deres sociale liv har været meget begrænset. Man kan sige, at vores sociale kompetencer skal holdes ved lige, for ellers kan de forsvinde.

Jo mere alvorlig ensomheden er, jo sværere kan det være at sætte ord på den. Og det er præcis derfor, vi skal blive ved med at tale om ensomhed. Det er det første vigtige skridt i kampen mod ensomheden.

 

Kronprinsessen er protektor for Aarhus Frivillighovedstad 2018 og er dermed ambassadør for den frivillige indsats og for de fællesskaber, der er en del af frivilligheden: Hvordan kan frivillige fællesskaber være med til at løfte indsatsen mod ensomhed? Fx med tanke på, at knapt 10 procent af danske unge føler sig ensomme dagligt og at mange danskere oplever ensomhed i alderdommen?

Frivillighed repræsenterer fællesskab for mig. Frivillighed bygger på menneskers lyst til at give noget af sig selv og deres tid til glæde og gavn for andre. Så får de frivillige selv en masse ud af det, men der er et element af medmenneskelighed i det at stille sig til rådighed. Og gennem frivillighed opstår der fællesskaber, som måske ikke ellers var blevet til. På den måde er frivillighed med til at fremme diversitet, som beriger os alle og vores samfund. Værket er et meget fint eksempel på, hvordan frivillighed kan være med til at bekæmpe ensomhed. De frivillige er der af lyst, og det betyder, at deltagerne føler sig valgt. På den måde kan frivillighed være med til at skabe ligeværdige møder mellem mennesker, og det er et rigtig godt middel mod ensomhed.

 

MARY FONDEN

• Alle har ret til at høre til. Det er grundtanken i Mary Fonden, som er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation.

• Mary Fonden arbejder inden for de tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed.

• H.K.H. Kronprinsessen er formand for og stifter af Mary Fonden.

 

 

Som protektor for Aarhus- Europæisk Frivillighovedstad 2018 er H.K.H. Kronprinsessen med til at fejre, synliggøre og anerkende de mange tusinde frivillige ildsjæle.